VANAP s.r.o., Lišnice 38, 43401 Lišnice    Tel.: +420 725 10 90 10

Povrchová úprava ocelových a betonových konstrukcí

 • Nátěry
 • Tryskání
 • Speciální nátěry
 • Metalizace
 • Protipožární nátěry
 
Více

Kontrolní činnost

 • Měření tloušťky nátěrů
 • Kontrola antikorozní ochrany
 • Mřížková zkouška
 • Elektrojiskrová zkouška
 • Breslova zkouška
 • Kontrolní plochy
Více

Výškové práce

 • Nátěry komínů, stožárů, výškových budov
 • Montáže a demontáže reklamních ploch a technického zařízení
 • Čištění fasád budov
Více

LAKOVNA

Lakovna je umístěna v areálu Slováckých strojíren - závod 05 KSK v Komořanech. Jedná se o 2 samostatné haly o celkové ploše cca 1200m2 lakovací plochy. Kromě toho zde máme k dispozici 2 tryskací pracoviště, kde můžeme tryskat díly až do velikosti 23 x 5 x 4m a jeřábovou manipulační techniku s nosností až 20 tun .

Použití: Mytí, tryskání, metalizace a nátěry ocelových konstrukcí, potrubí, nádrží, vagónů a lokomotiv.

Lakovna je schválena pro provoz Českou inspekcí životního prostředí v Ústí nad Labem. Doprava konstrukcí do lakovny je možná po železnici nebo kamionovou dopravou.

Mytí: Pro přípravu povrchu používáme vysokotlaké mycí agregáty s pracovním tlakem až 1500 barů, ohřevem vody a přisátím chemikálií (odmašťovadla)

Použití: Pro odmašťování, mytí a čištění ocelových a betonových konstrukcí, odstraňování nánosů a barev, odstraňování solí, atd.

 

NÁTĚRY V MÍSTĚ STAVBY A KONSTRUKCE

Provádění antikorozní ochrany ocelových a betonových konstrukcí s krátkou až velmi dlouhou životností, aplikace klasických syntetických nátěrů, epoxidových, polyuretanových a akrylátových systémů.

Použití: Antikorozní ochrana starých i nových konstrukcí dle požadavků zákazníka na životnost nátěrového systému a jeho korozního zatížení.

Certifikát korozního technika

 

SPECIÁLNÍ NÁTĚRY     

Provádění speciálních nástřiků a stěrek (vinylesterových pryskyřic) vhodných pro dlouhodobou ochranu nádrží a konstrukcí proti teplotnímu a chemickému působení.

Použití: Vnitřní aplikace nádrží na různé typy kyselin, kouřovody a absorbéry tepelných elektráren; laminace kanálů, namáhaných nosníků, atd.

 

PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚRY     

Provádění protipožárních nátěrů nových i starých ocelových konstrukcí s požární odolností do 120 minut.

Použití: Nové konstrukce hal, supermarketů, rekonstrukce, autosalony, atd.

 

TRYSKÁNÍ

Abrazivní otryskávání ocelových a betonových konstrukcí dle ČSN ISO 8501-1 pomocí měděné a uhelné strusky, křemičitého písku a korundem.

Použití: Tryskání ocelových a betonových konstrukcí před provedením vlastní antikorozní ochrany (ocelové konstrukce, betonové věže, sila, jímky, plechy, nádrže, vagóny apod.), případně jako čištění pískovcových a podobných povrchů.

 

METALIZACE     

Provedení metalizace zinkem, hliníkem, Zinacorem. Provádíme metalizaci elektrickým obloukem i za použití kyslíko-acetylénových pistolí.

Použití: U nových ocelových konstrukcí s požadavkem na velmi dlouhou antikorozní ochranu.

 

KONTROLNÍ ČINNOST     

 • provádění kontrolních činností při provádění antikorozní ochrany ocelových konstrukcí
 • měření mokré a suché tloušťky nátěrového filmu
 • mřížková zkouška a X řez
 • měření drsnosti otryskaného povrchu
 • nátěry - odtrhová zkouška
 • měření pevnosti betonů v tlaku
 • Breslova zkouška (na přítomnost solí)
 • elektrojiskrová zkouška
 • kontrolní plochy
 • protokoly

 

VÝŠKOVÉ PRÁCE     

 • provedení výškových prací jako např.: Nátěry komínů, velkostrojů, pasových cest, poháněcích stanic, technologických celků, stožárů, výškových budov, atd.
 • montáže a demontáže ocelových konstrukcí, technického zařízení, montáže na povrchových dolech, máme pracovníky s pracovní klasifikací "Závodní"
 • čištění fasád budov

 

Created by m-comp.cz